HAKKIMIZDATARİHÇELİDER İŞLETMECİLERVİZYON - MİSYONBİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİKALİTE VE SEÇ POLİTİKAMIZMÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZYOL TRAFİK GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kuzey Ege Otoyolu olarak; “otoyol kullanıcılarımız başta olmak üzere, tüm paydaşlarımızın görüşlerini dikkate alarak, bölgesel ticarete ve turizme katma değer yaratan hizmetler sunmak” kurumsal misyonumuz doğrultusunda, otoyol kullanıcılarımızın güvenli ve konforlu şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla otoyol hizmet standartlarımızı sürekli olarak geliştirmeyi taahhüt etmekteyiz. Bu amaçla;

 • Yürürlükteki otoyol işletmeciliği ve ilgili uygulanabilir diğer mevzuat şartlarına uygun olarak, otoyol güvenliği için etkin teknolojik sistemleri kullanır ve uygulamalarını sürekli olarak geliştiririz.
 • Ülkemiz ekonomisine katma değer yaratan otoyol işletmeciliği hizmetlerini sunarken, bölgesel istihdama önem verir ve insan kaynağı seçiminde eşitlikçi yaklaşım sergileriz.
 • Otoyol kullanıcılarımıza sunmuş olduğumuz hizmet kalitesinin güvence altına alınması ve standartlaştırılması, gerçekleştirmiş olduğumuz tüm operasyonlar için esastır, Bu ilke, Kuzey Ege Otoyolu bünyesinde çalışan tüm personel tarafından sahiplenilir ve uygulanır.
 • İstihdamını sağladığımız tüm çalışanlarımıza, memnuniyetlerini ve operasyonel verimliliklerini arttıracak eğitim ve kariyer planlamaları yaparak, kişisel gelişimlerine katkı sağlarız.
 • Otoyol kullanıcılarımız ve ilgili diğer tüm taraflardan gelen şikayet, öneri ve talepleri değerlendirir, tüm tarafların memnuniyetlerinin sağlanabilmesi için kaynaklarımızı bu doğrultuda planlarız.

 

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE YÖNETİMİ (SEÇ) POLİTİKAMIZ

Kuzey Ege Otoyolu olarak; “Çevresel ve sosyal sorumluluk bilinciyle, konforlu ve güvenli seyahat standartlarımızı sürekli olarak geliştirmek, süreç modernizasyonuna önem vererek yenilikçi işletmecilik faaliyetleri sunmak” kurumsal vizyonumuz doğrultusunda, temel hedefimiz, faaliyetlerimiz sırasında öngörülen iş sağlığı güvenliği ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri önlemek ve en aza indirgemek için SEÇ Yönetim Sistemlerini etkin şekilde uygulamayı taahhüt ederiz. Bu amaçla;

 •  Yürürlükteki SEÇ mevzuatı ve İşveren şartlarına uyarız,
 •  Faaliyetlerimizin SEÇ risklerini ve tehlikelerini değerlendirir ve bu SEÇ tehlikeleri ile risklerinin bertaraf veya minimize edilmesi için gerekli önlemleri alırız,
 •  Gerçekleşen kazaları ve olayları raporlar ve nedenlerini araştırırız. Tekrarının gerçekleşmemesi için, önleyici faaliyetler geliştiririz,
 •  SEÇ Yönetim Sistemi uygulamalarında, çalışanların katılımını sağlar ve SEÇ kültürü kurallarının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlarız,
 •  Sıfır kaza hedefinin tüm çalışanlarımız ve alt yüklenicilerimiz tarafından benimsenmesi için eğitim programları planlar ve etkin iletişim mekanizmaları kurarız,
 •  Çevreye zarar verebilecek olumsuz etkileri belirler ve bu etkileri önlemek için iyileştirme çalışmaları planlarız,
 •  Hizmetlerimizin ifa edilmesi sürecinde doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılabilmesi      için eğitimler planlar ve doğal kaynak tüketimlerini asgari düzeyde tutarız,
 •  Sürdürülebilir kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunumunun devamı için, atık bertarafını geri kazanım prensibiyle sağlarız.
 •  Yerel topluluklarla etkin ilişkiler kurarak, sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri ortadan kaldırırız.
 •  Sürdürülebilir SEÇ Politikası ve belirlenen SEÇ hedeflerine ulaşmak için performans izleme/ölçme yöntemleri geliştirir; uygulamalarını takip eder, Periyodik gözden geçirme ve iç tetkiklerle sürekli iyileştirmeyi hedefleriz.