İNSAN KAYNAKLARIİŞ BAŞVURU FORM

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Departmanı’nın temel amacı çalışanlar ile değer yaratmaktır. Çevik ve kazanan bir organizasyon olmak için en yetenekli kişileri bünyemize kazandırıp gelişmelerini sağlayan İK Departmanı, şirketimiz içinden liderler geliştirmeye önem verir ve bunun için yatırım yapar. Departmanın en temel rolü ise dinleyen, öğrenen, paylaşan ve öğreten bir organizasyon yaratmaktır.

Doğru işe doğru insanları yerleştirmek" ilkesi ekseninde şekillenen insan kaynakları stratejilerimiz, adil insan kaynakları politika ve uygulamalarımız ile çalışılmak istenen şirketler arasında ilk sıralarda bulunmayı hedefleriz.

Seçme ve Yerleştirme

Seçme ve Yerleştirme sürecimizde; kurum kültür ve hedeflerine uyum sağlayacak, pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, gelişime ve yeniliğe açık adayları kurumumuza kazandırmak hedeflenmektedir.  

Belli bir pozisyonun gereklilikleri ışığında, yeni mezunların veya deneyimli adayların bu pozisyon için uygunluğunu belirlemek için aşağıdaki değerlendirme araçlarının tamamı veya bir kısmı kullanılmaktadır.

  • Yetkinliğe Dayalı Görüşme
  • İngilizce Seviye Belirleme Sınavı
  • Kişilik Envanteri

Organizasyonel Gelişim ve Yetenek Yönetimi

İşe girişten itibaren kurumsal ve kişisel ihtiyaçlar dikkate alınarak; çalışanlar için oryantasyon, kişisel gelişim, yönetim becerileri, teknik/uzmanlık ve mesleki gelişim vb. gibi farklı gelişim programları planlanmaktadır

Organizasyonel Gelişim ve Yetenek Yönetimi politikamız kurumumuzun   uzun vadeli genel işleyişi için gerekli yönetim sistemlerini geliştirmek, stratejik planlama, kurumsal yapının tasarlanması, performans yönetimi sistemlerinin kurgulanması, kurum kültürü oluşturma ve geliştirme gibi temel faaliyetler çerçevesinde yapılandırılmıştır.